Pages

Friday, January 10, 2014

Увеличаване на Max opened files под Debian Squeeze.

Трябва да направим следното:

Редактираме /etc/security/limits.conf и за съответният потребител добавяме определените лимити. Примерно:
nginx   soft    nofile  16144
nginx   hard    nofile  18191
За да проработи е нужно и да добавим в /etc/pam.d/common-session следното:
session required        pam_limits.so
Остава само да рестартираме процесът, който се нуждае от промените по лимитите.