Pages

Monday, December 10, 2012

Gamepad xbox emulator - x360ce.

Напоследък повечето игри идват с поддръжка предимно на xbox gamepad. От друга страна на никой не му се дават толкова пари за един gamepad в който на практика няма кой знае какво.

Ето как да играем игри с обикновен gamepad който се разпознава от Windows като Generic USB Joystick.

За целта ви е нужна ето тази програмка - Xbox 360 Controller Emulator, която позволява вашият game контролер (gamepad, joystick, racing wheel ...) да бъде разпознаван от игрите и да работи като XBOX 360 контролер.

След като изтеглите програмата, поставете я в директорията на играта която искате да играете, стартирайте я като преди това сте включили game контролера. Когато x360ce открие контролера, на tab-а controller 1 ще се появи допълнителна опция - Generic USB Joystick и tab-а ще светне в червено. Разгледайте падащото меню с Presets и изпробвайте някои от тези предварително зададени настройки. При зареждане на настройките с 'Load' бутона, очакваните резултати са tab-a с контролер 1 да светне в зелено. При мен нещата тръгнаха идеално с Phillips PC compatible preset-а. Записвате настройките с бутона 'Save' след което излизате от програмката. При записване на настройките, x360ce генерира файл именуван xinput1_3.dll и го записва в текущата директория (на играта).

При стартиране на игра която поддържа x360 gamepad, тя автоматично ще зареди този файл и вече ще можете да изполвате контролера си като емулиран xbox gamepad.

Тествани от мен игри които работят с x360ce - F1 Race Stars, Skyrim.

Monday, December 3, 2012

Lotus Notes 8.5.3 on Debian Unstable problems and solution.

Lotus Notes 8.5.3 on Debian Unstable problems and solution
(based on link from ibm site with Ubuntu 11.10 solution).

Get debian packages of Lotus Notes 8.5.3 and install them.
List of available packages for Debian :

ibm-lotus-activities-8.5.3.i586.deb
ibm-lotus-cae-8.5.3.i586.deb
ibm-lotus-feedreader-8.5.3.i586.deb
ibm-lotus-notes-8.5.3.i586.deb
ibm-lotus-sametime-8.5.3.i586.deb
ibm-lotus-symphony-8.5.3.i586.deb

Install what you need with 'dpkg -i'. Here are dependencies for Lotus Notes packages so you can install whatever is needed.

$ apt-cache show ibm-lotus-notes
Package: ibm-lotus-notes
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: IBM
Installed-Size: 681204
Maintainer: IBM Lotus Product <sw_support@us.ibm.com>
Architecture: i386
Version: 8.5.3-20110916.0921
Replaces: ibm-lotus-notes-fixpack
Depends: gdb, coreutils, unzip, bash, procps, grep, sed, libart-2.0-2, libasound2, libatk1.0-0, libbonobo2-0, libbonoboui2-0, libc6, libcupsys2, libfontconfig1, libfreetype6, libgcc1, libgconf2-4, libgtk2.0-0, libglib2.0-0, libgnome2-0, libgnomecanvas2-0, libgnome-desktop-2 | libgnome-desktop-2-7 | libgnome-desktop-2-11 | libgnome-desktop-2-17, libgnomeui-0, libgnomevfs2-0, libglib2.0-0, libice6, libjpeg62, liborbit2, libpam0g, libpango1.0-0, libpng12-0, libpopt0, libsm6, libstdc++6, libx11-6, libxcursor1, libxext6, libxft2, libxi6, libxkbfile1, libxml2, libxp6, libxrender1, libxss1, libxt6, libxtst6, libz1
Pre-Depends: libgnomeprint2.2-0, libgnomeprintui2.2-0
Recommends: ttf-xfree86-nonfree
Conflicts: ibm-lotus-notes-hotfix, ibm-lotus-notes-fixpack (<< 8.5.3)
You need extra fonts which are in non-free repository of Debian Unstable so you need to enable this if you want your Notes client to look like win32 one.

$ apt-get install ttf-xfree86-nonfree t1-xfree86-nonfree
We also need to get some additional libs which are specific to this release and to place them in /opt/ibm/lotus/notes directory.
 # wget http://www.benkevan.com/upload/lotus_notes/libgdk-x11-2.0.so.0
 # wget http://www.benkevan.com/upload/lotus_notes/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
 # wget http://www.benkevan.com/upload/lotus_notes/libgdk_pixbuf_xlib-2.0.so.0
 # wget http://www.benkevan.com/upload/lotus_notes/libgtk-x11-2.0.so.0
 # mv *.so.0  /opt/ibm/lotus/notes
Start your Notes now and everything should be ok. If you have Notes installation on Windows you can transfer file desktop8.ndk (found somewhere in local user Notes directory) and place it in ~/lotus/notes/data/. When you start your Notes select Open -> Application -> Workspace.

Lotus Sametime chat client also works fine for me.

Изложба на Иван Христов Грога, галерия Аспект, Пловдив

Изложба на Иван Христов Грога

На 12 декември 2012 година, Иван Христов Грога открива изложба в галерия Аспект, пл. Стефан Стамболов 1А, Пловдив. Откриването е 16:00 до 18:00 часа. 


За повече информация може да посетите Facebook страницата на Иван Христов Грога.


Както и страницата му: http://groga.gabrovo.com/.

Sunday, December 2, 2012

GNOME 3 Fallback - къде са ми иконките на десктопа?

Новият GNOME 3 е прекрасен ... вероятно ако го използвате за телефон. Добре че има и fallback сесия за тези които харесват стария стил на GNOME 2.

Проблем: Липсват ми иконите на десктопа, right/left click с мишката нищо не прави. Как да си върнем предишната функционалност?
Решение:
$ gsettings set org.gnome.desktop.background show-desktop-icons true
Проблем: Десен бутон върху панела не работи и не мога да му променя настройките?
Решение: Просто задръжте ALT + right click върху панела и менютата ще се появят.

Проблем: Десен бутон върху App менютата не работи. Как да си направя shortcuts на десктопа?
Решение: Използвайте drag-n-drop функцията. Отивате на менюто, избирате елемента който искате да имате на shortcut, хващате го с левия бутон на мишката и го пускате върху десктопа. Вече имате иконка-shortcut.

Проблем: Иконите на десктопа са прекалено големи, как да им намаля големината?
Решение: Отваряме nautilus (примерно double-click на някоя икона от десктопа като 'home'). След това избираме Edit -> Preferences -> Views и разглеждаме опцията Icon View Defaults като я сменяме с някоя от изброените стойности в падащото меню. При мен добре се получава на 66% default zoom level.