Pages

Friday, February 1, 2013

Подмяна на диск в 3ware 9650SE SATA-II RAID

Наскоро се сбъсках с такъв контролер - 3ware 9650SE и понеже нямах достъп до web интерфейса му се наложи да направя rebuild направо от конзолата. Командите са доста смаяни и дълги и за да не ги забравя реших  да си ги напиша тук.

Драйверите и програмката се теглят от техния сайт - http://www.3ware.com/support/. Командите се изпълняват с command line tool-а tw_cli.

# tw_cli info c4

Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB) Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-1    DEGRADED     0%      -       -       1862.63   OFF    ON    

Port   Status           Unit   Size        Blocks        Serial
---------------------------------------------------------------
p0     OK               u0     1.82 TB     3907029168 JK1181YAJ283BV     
p1     DEVICE-ERROR     u0     1.82 TB     3907029168 WD-WMAY00539006

Където c4 е котролер номер 4, u0 = unit 0

Както се вижда, 2рия диск от RAID1 e счупен.

След като подменим диска, rebuild процеса би трябвало да тръгне сам. Ако това не стане вероятно не е пуснат автоматичния rebuild. Това се прави с командата:

# tw_cli /c4 set autorebuild=on

Текущото състояние на контролера можем да видим с (примера е след като е приключил rebuild процесът:

# tw_cli /c4 show
Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB)  Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-1    OK             -       -       -       1862.63   OFF     ON    

Port   Status           Unit   Size        Blocks        Serial
---------------------------------------------------------------
p0     OK               u0     1.82 TB     3907029168    JK1181YAJ283BV     
p1     OK               u0     1.82 TB     3907029168    5YD31BS0           

Както се вижда, cache опцията се изключва автоматично при "счупен" raid. След като raid-а е възстановен, можем да пуснем кеширането отново:


# tw_cli /c4/u0 set cache=on
Setting Write Cache Policy on /c4/u0 to [on] ... Done.
 
# tw_cli /c4 show

Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB)  Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-1    OK             -       -       -       1862.63   ON     ON    

Port   Status           Unit   Size        Blocks        Serial
---------------------------------------------------------------
p0     OK               u0     1.82 TB     3907029168    JK1181YAJ283BV     
p1     OK               u0     1.82 TB     3907029168    5YD31BS0           

Това е...